ROZPIS

 

závodu Gigasport Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati
závodu Veteraniády České republiky v orientačním běhu na krátké trati
závodu Gigasport Českého poháru
závodu žebříčku A
závodu Českého poháru veteránů

závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.10
a veřejného závodu

Pořádající orgán

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt

OK Sparta Praha

Datum

Sobota 21. 6. 2008 – semifinále

Neděle 22. 6. 2008 – finále

Centrum

Černé Voděrady (okr. Praha východ)

Kategorie

Mistrovství ČR:  D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 a H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

Veřejný závod: Open 3 (jednoduchá trať), Open 5 („závodní“ trať)

Přihlášky

Do neděle 1. června 2008 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému Hanácké oblasti  (www.obhana.cz/prihlasky.asp), výjímečně e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz.  Po termínu se již nebude možné přihlásit do mistrovských kategorií. Dohlášky v den konání závodu pouze do Open tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.

Právo startu

Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou:

- v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, A nebo B (držitelé soutěžní licence E, R, A pouze ročníku narození 1994 a starší, držitelé soutěžní licence B pouze ročníku narození 1993 a starší);

- v kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E nebo R nebo jsou umístěni v Rankingu k 30. 4. 2008 do 200. místa;

- závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na Oblastních mistrovstvích na krátké trati ve své oblasti na prvním místě mezi závodníky bez práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zaslání výsledků oblastních mistrovství na krátké trati do 20. 5. 2008 soutěžní komisi OB (souteznikomise@orientacnibeh.cz). Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí ke dni 1. 6. 2008.

Ubytování

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičnách ZŠ Mikulova (vzdálenost od centra cca 20km) ve vlastním spacím pytli = 80,-Kč/osoba/noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Jiné druhy  ubytování pořadatel nezajišťuje. Požadavek na ubytování v tělocvičně specifikujte v přihlášce za celý oddíl na mailovou adresu ubytovani@oksparta.cz.

Vklady:

 

kategorie M ČR: 260,- Kč / za oba závody

kategorie Veteraniády ČR DH35 - DH55: 260,- Kč / za oba závody

kategorie Veteraniády ČR DH60 a výše: 200,- Kč / za oba závody

kategorie veřejného závodu: 80,- Kč / za závod

Veškeré platby zasílejte na účet:

Název účtu: OK Sparta Praha

Číslo účtu: 189899792/0300

Banka: ČSOB

Var. symbol: číslo oddílu v adresáři ČSOB

Vklad při protestech

200 Kč

Systém ražení

Sportident pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 20,- Kč/den. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Neregistrovaní závodníci u ČSOB složí zálohu na čip 700,- Kč pro případ ztráty čipu, která jim bude po závodě vrácena.

Prezentace

V pátek 20.6. v centru od 18:00 do 22:00

V sobotu 21. 6. v centru od 7:30 do 9:00

V neděli 22.6. v centru od 7:30 do 9:30 (pouze pro kat Open)

Start

Semifinále

Intervalový

00 = 9:30

vzdálenost z centra do 2,5 km

Finále

Intervalový - podle výsledků semifinále

00 = 10:00

vzdálenost z centra do 2,5 km

Cíl

V centru závodů

Parkování

Do vzdálenosti 1, 5 km od centra závodu

Směrné časy

Časy vítěze dle soutěžního řádu ČSOB na rok 2008

Terén

V severní části rovinatý s množstvím osamělých balvanů a kamenných polí. Směrem k jihu se terén svažuje do prudkého údolí s množstvím údolíček, skalními srázy a balvany. Porostově je velmi různorodý, od čistého bukového lesa až po smíšený les s hustníky a náletovými stromky, prakticky bez sezónního podrostu. Hustá síť komunikací v nadmořské výšce od 400 do 530 m.n.m.

Mapa

 

 

stav jaro 2008, ISOM, hlavní kartograf = Hejna. Spolupracovali = Buriánek, Rejpal, Hrouda, Zajic, Hodek, Sajal

 

Bučiny

měřítko mapy 1:10 000

interval vrstevnic = 5 m

rozměr mapy A4+, mapa bude vodovzdorně upravena

Mulisák

měřítko mapy 1:10 000

interval vrstevnic = 5 m

rozměr mapy A4+, mapa bude vodovzdorně upravena

Předpis

Závodí se podle platných Pravidel OB, soutěžního řádu ČSOB na rok 2008

Stavba tratí

Semifinále:

Ondřej Vrabec R2

Finále:

Miroslav Kovář R2

Hlavní rozhodčí

Zdeněk Procházka R1

Ředitel závodu

Michal Hojný

 

Občerstvení

Občerstvení na shromaždišti pro vás připraví tradiční „Bufet U Sparťanek“

O pitný režim se postará firma Coca Cola

WC a mytí

TOI TOI

www stránky závodu

www.oksparta.cz/mcr2008

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 6. 5. 2008