POKYNY

 

závodu Gigasport Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati
závodu Veteraniády České republiky v orientačním běhu na krátké trati
závodu Gigasport Českého poháru
závodu žebříčku A
závodu Českého poháru veteránů

závodu systému Ranking HSH s koeficientem od 1.10 (A-finále) do 1.04 (D-finále)
a veřejného závodu

 

Pořádající orgán

Český svaz orientačního běhu

 

Pořádající subjekt

OK Sparta Praha

 

Datum

 

Sobota 21. 6. 2008 – semifinále

Neděle 22. 6. 2008 – finále

Centrum

Černé Voděrady (okr. Praha východ) 49°56'43.493"N, 14°48'16.113"E

Pořadatel nezajišťuje úkryt před deštěm a úschovu věcí. Použijte oddílové stany a v případě extrémně nepříznivého počasí vlastní motorová vozidla. V centru nebude k dispozici zdroj pitné vody!

 

Kategorie

Mistrovství ČR:  D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 a H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

Veřejný závod: Open 3 (jednoduchá trať), Open 5 (závodní trať)

 

Program

pátek 20.6.

21:00 – 23:00 prezentace v místě ubytování (pouze „bezproblémové přihlášky“)

sobota 21.6.

07:30 – 09:00 prezentace v centru závodu

09:30 start 00 semifinále

neděle 22.6.

 

07:30-09:30 prezentace v centru závodu

10:00 start 00 finále

14:00 vyhlášení výsledků

14:30 výdej map semifinále a finále

Parkování

Auta = Do vyčerpání kapacity na loukách přilehlých k centru závodu. Bude vybírán poplatek 40,- Kč/den. Po naplnění budou auta parkována podle pokynů pořadatelů podél příjezdové komunikace ze směru Zvánovice -> Černé Voděrady.  Dbejte pokynů pořadatelů a příjíždějte pouze z tohoto směru (viz. příloha Mapka pro příjezd do centra) Dodržujte prosím důsledně pokyny pořadatelů při parkování. Zjednodušíte tím situaci sobě i ostatním závodníkům/řidičům. Parkování v obci není Dopravním inspektorátem Policie ČR povoleno!

Autobusy = Na odstavné ploše před OÚ Černé Voděrady. Vzdálenost od centra cca 500m. Nebude vybírán žádný poplatek. Pro příjezd autobusů platí stejné omezení jako pro osobní automobily.

Na silnici č. 113 je uzavřen most přes Sázavu v Choceradech. Silnice je neprůjezdná!
Z dálnice D1 doporučujeme sjet na EXIT 21 - Mirošovice

 

Vzdálenosti

parkoviště – centrum = 0 – 2000 m

centrum – cíl = 0 m

centrum – ubytování do 25 km

centrum – předstart semifinále MČR a veteraniády = 2,8 km/60 m převýšení

                 (modrobílé fábory)

předstart – start semifinále MČR a veteraniády = 100m (modrobílé fábory)

centrum - Open start = 100 m (zelenobílé fábory)

centrum – předstart finále MČR, veteraniády a Open = 2 km/110 m převýšení                        

                 (modrobílé fábory)

předstart – start finále MČR, veteraniády a Open = 500m/20 m převýšení                        

                 (modrobílé fábory)

Závodníci D65 a H75 mohou v sobotu požádat na presentaci o pořadatelský odvoz na start semifinále. V neděli tato služba nebude k dispozici. Pořadatelský Van bude odjíždět pouze na start 00!

 

Mapa

 

 

stav jaro 2008, ISOM 2000, hlavní kartograf = Hejna. Spolupracovali = Buriánek, Rejpal, Hrouda, Zajic, Hodek, Sajal.

Semifinále – Bučiny

měřítko mapy 1:10 000

interval vrstevnic = 5 m

rozměr mapy A3, mapa bude vodovzdorně upravena

Finále - Pod Kobylou

měřítko mapy 1:10 000

interval vrstevnic = 5 m

rozměr mapy A3, mapa bude vodovzdorně upravena

 

Zvláštní mapové značky

zelené kolečko = výrazný strom

zelený křížek = vývrat

hnědý křížek = plošinka

černý křížek = zvláštní umělý objekt

 

Tréninková mapa

Bude volně k dispozici na sobotním předstartu. V neděli možnost tréninkové mapy nebude!

 

Popis terénu

Semifinále:

V severovýchodní části rovinatý s osamělými balvany a kamennými poli. Směrem k jihu se terén svažuje do prudkého údolí s množstvím údolíček, skalními srázy a balvany. Porostově je velmi různorodý, od čistého bukového lesa až po smíšený les s hustníky a náletovými stromky, prakticky bez sezónního podrostu. Hustá síť komunikací v nadmořské výšce od 400 do 530 m.n.m.

 

Finále

Kopcovitý terén.  Velké údolí s množstvím menších údolíček, skalními srázy a balvany. Smíšený les s hustníky a náletovými stromky, prakticky bez sezónního podrostu. Hustá síť komunikací v nadmořské výšce od 400 do 530 m.n.m.

Zakázané prostory

Veškeré lesní prostory severně od silnice Zvánovice – Černé Voděrady a veškerý les vlevo od cesty na sobotní start.

 

Popisy kontrol

Semifinále -

Pro všechny kategorie na mapě. Kategorie DH16-21 pouze na mapě, ostatní kategorie v centru (odběr samoobsluhou)

 

Finále -

Pro všechny kategorie na mapě a na předstartu (k dispozici nůžky a izolepa, odběr samoobsluhou)

Startovní čísla

Semifinále -

Všichni závodníci MČR běží s čísly, která obdrželi vedoucí oddílů ve svých obálkách při prezentaci. Každý závodník je povinen si ze startovky zjistit svoje startovní číslo a dostavit se na start s číslem připevněným viditelně na dresu. Podle čísla mu bude vydána mapa.Čísla se v cíli odevzdávají!

 

Finále -

Závodníci finále „A“ MČR běží s čísly Gigasport (DH16-21), odběr samoobslužně na předstartu. Čísla se v cíli odevzdávají!

Startovní listiny

Budou vyvěšeny v centru a po oba dny i na předstartu, pro finále budou také zveřejněny večer cca ve 20:00 na www stránkách závodu a v místě  ubytování v ZŠ.

 

Systém ražení

Sportident pro všechny kategorie. V závodě mohou být použity pouze čipy verze 5 a 6. Žádáme závodníky, kteří jsou přihlášeni s čipy verze 8 a 9, aby se dostavili na prezentaci a nahlásili změnu čipu, případně jim bude vhodný čip zdarma zapůjčen. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Zapůjčení u pořadatele na prezentaci, půjčovné 20,- Kč/den. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Neregistrovaní závodníci u ČSOB složí zálohu na čip 700,- Kč pro případ ztráty čipu, která jim bude po závodě vrácena.

 

Organizace startu

a předstartu

Semifinále MČR a veteraniáda

Všichni závodníci semifinále MČR HD16-21 a veteraniády jsou povinni opustit centrum před doběhem prvních závodníků a nejpozději v čase 20 = 9:50 projít kontrolou (vynulovat SI čip) na předstartu. Nedodržení tohoto nařízení povede k diskvalifikaci.

 

Finále MČR a veteraniáda

Všichni závodníci finále „A“ MČR jsou povinni opustit centrum závodu a nejpozději v čase 140 = 12:20 si vyzvednout na předstartu své startovní číslo "Gigasport Cup". Bez tohoto čísla jim nebude umožněno odstartovat

Předstart

vybavení předstartu po oba dny – startovní listiny, občerstvení (voda), možnost odvozu věcí, přístřešek pro závodníky, mobilní WC.

 

Cíl

v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky (platí po oba dny)

 

Časový limit

90 minut. Platí pro oba dny

 

Občerstvení

Na předstartu voda. Po doběhu zajišťuje občerstvení firma Coca-Cola. V centru stánek s občerstvením, v obci hospoda.

 

WC

TOI TOI v centru a na předstartu

 

Mytí

Zajištěno provizorně v centru závodu (lavory, voda z rybníka). Zákaz mytí s použitím mýdla a saponátů. Rybník není určen ke koupání.

 

Zdravotní služba

Zdravotník v centru - MUDr.Zuzana Havlínová, tel. +420739018851. Pouze drobná ošetření. V závažnějších případech nejbližší nemocnice Říčany.

 

Ubytování

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičnách ZŠ Mikulova (vzdálenost od centra cca 25km - 50°1'48.013"N, 14°30'48.864"E) ve vlastním spacím pytli = 80,-Kč/osoba/noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Škola bude otevřena v pátek od 21:00 - 23:00. V sobotu se tělocvična zavírá v 9:00 a bude znovu otevřena v 13:00. Poté bude opět uzavřena od 16:00 do 20:00. V neděli bude nutno tělocvičnu opustit do 10:00. Parkování autobusů je zajištěno v areálu školy. Jedná se o nouzove ubytování a pořadatel neručí za případné ztráty. Na presentaci obdrží zástupci oddílu ubytovací průkazy, kterými se při ubytování prokáží. Dodržujte čistotu a pokyny ubytovatelů!

 

Vklad při protestech

200 Kč

Směrné časy

Časy vítěze dle soutěžního řádu ČSOB na rok 2008

 

Předpis

Závodí se podle platných Pravidel OB, soutěžního řádu ČSOB na rok 2008

 

Stavba tratí

Semifinále:

Ondřej Vrabec R2

 

Finále:

Miroslav Kovář R2

Hlavní rozhodčí

Zdeněk Procházka R1

 

Jury

Turczer Petr                  Venhoda Milan                    Besta Michal  

                

Ředitel závodu

Michal Hojný

 

 

www stránky závodu

www.oksparta.cz/mcr2008

 

 

Mapka pro příjezd do centra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři závodu